Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Centrum Buitengewoon

Buitengewoon doeltreffend

Opleiding en Onderzoek

Centrum Buitengewoon vindt het belangrijk dat hulpverlening zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom doen we momenteel onderzoek naar de meerwaarde die paarden kunnen hebben binnen een EMDR traject.

Daarnaast willen we het werkveld professionaliseren. Zeker in de hulpverlening met paarden is er behoefte aan gedegen onderzoek en onderwijs. Centrum Buitengewoon wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van opleidingen voor zorgprofessionals. En daarvoor bieden we op dit moment een kennismakingsworkhop EMDR met behulp van Paarden.

Kennismakingsworkshop

Een krachtige methode binnen ons aanbod is EMDR (Eye Movement Desensitization en Reprocessing). De afgelopen jaren hebben wij veel expertise opgedaan om EMDR ook aan te bieden in sessies met het paard. We merken dat het paard in EMDR trajecten grote meerwaarde kan bieden. Omdat we regelmatig zien dat EMDR een therapie vorm is die nogal wat vragen kan oproepen organiseren wij vanaf het najaar 2018 een aantal kennismakingsworkshops EMDR. Dit omdat wij eenieder die daarin geinteresseerd is de mogelijkheid willen geven om op een laagdrempelige manier met ons en onze werkwijze kennis te maken.

De workshops zijn met name bedoeld voor collega therapeuten, verwijzers, samenwerkingspartners, potentiele cliënten of naasten van potentiele cliënten. Kortom voor iedereen die geinteresseerd is in de manier waarop wij EMDR toepassen binnen onze praktijk.

In deze workshop geven wij heldere uitleg over wat EMDR is en en hoe een traject er bij ons uit zou kunnen zien. Wij leggen (aan de hand van voorbeelden) het een en ander uit aan theorie, en demonstreren vervolgens hoe een EMDR sessie met een paard zou kunnen gaan. We demonstreren daarbij zowel een stuk EMDR op het paard als verschillende werkvormen naast het paard. Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van wat casuïstiek.

Na het volgen van deze workshop heb je voor jezelf een goed beeld van wat EMDR is, wat het werkingsmechanisme van EMDR is, bij welk type klachten EMDR goede resultaten biedt en heb je een beeld van hoe EMDR met ondersteuning van paarden in zijn werk gaat.

Deze workshop bieden wij in ieder geval 4x per jaar aan. Beginnend met de volgende data:

  • Zaterdag 3 november 2018 12.30 uur tot 17.30 uur
  • Zaterdag 2 februari 2019 12.30 uur tot 17.30 uur
  • Zaterdag 4 mei 2018 12.30 uur tot 17.30 uur

De kosten voor de workshop bedragen € 95,00 per persoon. Hierbij zijn koffie en thee met wat lekkers en een eenvoudige lunch inbegrepen.

Tijdens deze workshop krijg je uitgebreid de kans om met ons van gedachten te wisselen. EMDR met paarden is een nieuw vakgebied waar nog veel in te leren en te ontdekken valt, en we vinden het waardevol om dat samen met anderen te doen. Je gaat weg met nieuwe kennis en hebt meer inzicht in onze werkwijze. Ofwel zodat je adequater door kan verwijzen, of zodat je kan voelen of onze manier van werken bij jou als cliënt past. Ook kan je deze workshop benutten om te proeven of je interesse hebt om een langere opleiding bij ons te volgen in EMDR met inzet van paarden.